Technický dozor investora2023-05-22T10:04:52+02:00

Technický dozor investora

Jsme specializovaná firma poskytující profesionální služby technického dozoru investora. S mnoha lety zkušeností v oboru stavby a projektového řízení se zaměřujeme na zajištění kvality, efektivity a dodržování přesných specifikací během realizace stavebních projektů.

Naše hlavní poslání je chránit zájmy investora a zajistit, aby byl projekt úspěšně dokončen v souladu s plány, rozpočtem a stanovenými termíny. Naši odborníci v technickém dozoru mají bohaté know-how a pracují v úzké spolupráci s investory, developery, projektovými týmy a dodavateli.

Co přesně nabízíme jako součást našich služeb technického dozoru?

  1. Kontrola kvality: Pečlivě dohlížíme na kvalitu provedených prací a dodržování technických specifikací. Průběžně monitorujeme a vyhodnocujeme všechny stavební fáze, abychom zajistili, že veškeré práce splňují přesné standardy a požadavky.
  2. Plánování a koordinace: Pomáháme investorovi s plánováním a koordinací projektu, včetně stanovení časových plánů, sledování pokroku prací a zajištění harmonogramu. Naše strategie je zaměřena na minimalizaci rizik a optimalizaci časového plánu.
  3. Finanční kontrola: Monitorujeme finanční aspekty projektu a dbáme na to, aby se náklady držely v rámci stanoveného rozpočtu. Provádíme pravidelné revize a kontrolujeme dodržování platebních podmínek.
  4. Komunikace a dokumentace: Jsme aktivními prostředníky mezi investorem, projekčním týmem a dodavateli. Zajišťujeme pravidelnou komunikaci, zprávy o stavu projektu a detailní dokumentaci. Tímto způsobem si udržujeme transparentnost a snadnou sledovatelnost veškerých informací.
  5. Řešení technických výzev: V případě vzniku technických problémů nebo nejasností rychle a efektivně hledáme řešení. Naše odborné znalosti a zkušenosti nám umožňují identifikovat potenciální problémy a navrhnout vhodná opatření.
  6. Dohled nad dodavateli: Důkladně sledujeme činnost dodavatelů přímo na stavbě, řídíme kontrolní dny , hlídáme dodržování BOZP a ostatních náležitostí vedoucích k zdárné realizaci stavby.

Máte zájem o realizaci interiéru od nás?

Kontaktovat
Go to Top